En energideklaration är ett dokument som ska informera om en byggnads energiprestanda. Genom deklarationen får man ett bra underlag att enkelt jämföra hus mellan varandra. I en energideklaration kan du få en tydlig bild av husets energiprestanda, uppgifter om radonmätning gjorts, samt få konkreta förslag på hur du kan minska energiförbrukningen.

En energideklaration är giltig i 10 år från utförandedatum. Brf Gullvivans energideklaration utfärdades av Vesam AB 2020-01-23

 

Ladda ned

Icon representing an icon       

Malmgatan 2 A-D
Malmgatan 4 A-D
Malmgatan 6 A-E