Prodek Ekonomisk förvaltare
Kjell Gustafsson har hand om ekonomiska frågor samt alla ekonomiska transaktioner.
Tel. 0705453781
E-post: