Adress: Brf Gullvivan Malmgatan 2 in på gården, 641 31 Katrineholm

Styrelsen: Anslag finns i trapphusen eller klicka här.

El: Hela föreningen har gemensam grundavgift, förbrukningsavgiften som betalas varje månad är antalet kWh som förbrukades föregående månad. Elmätaren avläses digitalt, kontakta styrelsen om ni vill ha möjlighet att logga in på mätaren för att kunna följa ert förbrukningsmönster.

Försäkring: Föreningen har kollektivt Bostadsrättstillägg via IF, det innebär att man inte behöver teckna den ihop med hemförsäkringen. Det är viktigt att man i Hemförsäkringen har Ansvarsdel (Drulle) annars kan det bli dyrt om det händer något man själv är vållande till.

Tvättstugor: Bokningar av tvättstugor finns i respektive tvättstuga, kom ihåg att bara vara bokad för en tid i taget. Hel eller halvdag. Tvättmaskiner får bara köras mellan 07:00 - 21:00 det gäller även om man har egen tvättmaskin.

Garage och parkeringsplatser: När det gäller garage och parkeringsplatser så bokas de på särskilda listor av styrelsen. Som du kan ladda ner här på sidan. Regler för uthyrning finns under ordningsregler.

Ansökningsblankett garageplats
Ansökningsblankett parkeringsplats

Parkeringsförbud: På gårdarna gäller parkeringsförbud. Undantag är in- och utlastning. Föreningen har avtal med Securitas som sköter parkeringsövervakningen.
Observera att hanteringen av parkeringsböter helt administreras av Securitas, och styrelsen inte har något med detta att göra.

Samlingslokal: Föreningslokalen hyrs ut till alla medlemmar för en avgift på 200kr. Lokalen skall städas och iordningställas efter varje tillfälle, om det inte är gjort ordnar styrelsen det mot en avgift. Lokalen kan användas till kl. 23:00 på fredagar och lördagar samt till kl. 22:00 övriga dagar. Kontrakt och nyckel fås av styrelsen

Öppet hus: En eller flera styrelsemedlemmar finns tillgängliga i föreningslokalen första helg fria Måndagen i månaden mellan kl. 18-19. Som medlem har ni då möjlighet att ställa frågor, hämta "gröna påsar" m.m.

Nycklar och Lås: Varje medlem ansvarar för sina egna lås. Behövs ny nyckel ska ni ha rekvisition av styrelsen. Se Nyckelansvarig i Styrelsen.
Vi har avtal med Certego angående lås och service. Gjuterigatan 2 ,64130 Katrineholm ,Tel: 0150- 669850